Chính sách này được viết bằng Tiếng Việt (VN). Trong phạm vi bất kỳ phiên bản dịch nào của chính sách này mâu thuẫn với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực nhất.

Ngày sửa đổi gần đây nhất: Ngày 01 tháng 01 năm 2018

1. Thế nào là quyền tác giả?

Quyền tác giả hay tác quyền hoặc bản quyền (tiếng Anh: copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi phạm bản quyền, ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là sở hữu trí tuệ (intellectual property) và vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ song đôi với nhau, thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt. Quyền tác giả không cần phải đăng ký và thuộc về tác giả khi một tác phẩm được ghi giữ lại ít nhất là một lần trên một phương tiện lưu trữ. Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất.

Theo vi.wikipedia.org

2. TVHD bảo vệ bản quyền của bạn như thế nào?

TVHD là cộng đồng chia sẻ kiến thức vì thế TVDH rất quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho thành viên. Nếu cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn bạn có thể thông báo với TVHD qua mẫu này (làm mẫu). Để tránh có những tranh chấp không đáng xảy ra bạn nên ghi trích dẫn nguồn (nếu có) trong bài viết của bạn.

Trước khi gửi báo cáo hành vi vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi tin nhắn đến người đã đăng nội dung đó. Bạn có thể giải quyết vấn đề mà không cần phải liên hệ với TVHD

Hãy nhớ rằng, chỉ chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền của họ mới có thể gửi báo cáo hành vi vi phạm bản quyền. Nếu bạn cho rằng nội dung nào đó trên TVHD vi phạm bản quyền của người khác, bạn có thể muốn cho chủ sở hữu quyền đó biết.

3. Thông tin phản hồi báo cáo quyền tác giả

Các thông tin bao gồm: Họ và tên của người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà riêng,

Ngoài ra, nếu nội dung mà bạn cho rằng đã vi phạm bản quyền đang được đăng tải trên TVHD là thuộc tổ chức/công ty của bạn, vui lòng đính kèm thêm thông tin về cơ quan làm việc mà bạn đang trực thuộc, bao gồm nội dung sau:

Tên tổ chức/cơ quan; mã số thuế; địa chỉ, số điện thoại liên hệ, vị trí công việc bạn đang đảm nhận.

4. Khi báo cáo bảo vệ quyền tác giả bạn cần gửi những thông tin nào?

Để chúng tôi có thể nhanh chóng xử lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn. Bạn hãy điền theo mẫu gợi ý dưới đây của TVHD.

TVHD rất cần những thông tin của bạn để thuận tiện cho việc bảo vệ quyền tác giả.

 • Thông tin liên hệ đầy đủ của bạn (tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư và số điện thoại)

 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm

 • Mô tả về nội dung trên trang web của TVHD mà bạn khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn

 • Thông tin đầy đủ một cách thích hợp để cho phép TVHD tìm tài liệu đó trên trang web của mình. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là cung cấp địa chỉ web (URL) dẫn trực tiếp đến nội dung bị cáo buộc vi phạm.

 • Thông tin xác nhận đó thuộc bản quyền của bạn.

 • Lời tuyên bố rằng:

  1. Bạn thực sự tin rằng việc sử dụng nội dung có bản quyền được mô tả phía trên, theo cách bạn đã phàn nàn, không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hay luật pháp cho phép

  2. Thông tin trong thông báo của bạn là hoàn toàn chính xác

  3. Bạn sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng mình là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc là vi phạm

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của bạn

Lưu ý rằng TVHD thường cung cấp tên, thông tin liên hệ của bạn và nội dung báo cáo của bạn cho người đã đăng nội dung bạn đang báo cáo. Nếu bạn là người đại diện được ủy quyền gửi báo cáo, TVHD cung cấp tên của tổ chức hoặc khách hàng có quyền đang đề cập đến. Do đó, bạn có thể cung cấp địa chỉ email công việc hoặc công ty.

5. Quy trình bảo vệ quyền tác giả của TVHD

Nếu đã gửi báo cáo tác quyền thông qua mẫu của TVHD hoặc qua email, bạn sẽ nhận được email tự động chứa thông tin về báo cáo của bạn, bao gồm số báo cáo duy nhất. Bạn nên lưu số này đề phòng trường hợp bạn cần liên hệ với chúng tôi về báo cáo của bạn.

Đôi khi, TVHD có thể có thắc mắc về báo cáo của bạn. Trong trường hợp này, TVHD có thể phản hồi báo cáo của bạn và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn nhận được email từ đội ngũ của chúng tôi nhằm yêu cầu cung cấp thêm thông tin về báo cáo của bạn, bạn có thể và nên phản hồi trực tiếp email đó. Sau khi nhận được phản hồi của bạn, đội ngũ của TVHD có thể tiếp tục xem xét báo cáo.

Xin lưu ý rằng TVHD không thể phân xử tranh chấp giữa các bên thứ ba và có thể không xóa được nội dung bạn báo cáo. Bạn có thể liên hệ với người đã đăng nội dung được báo cáo để cố gắng giải quyết sự cố với họ trực tiếp.

Khi xóa nội dung theo báo cáo về hành vi vi phạm, TVHD sẽ thông báo cho người mà bạn báo cáo để thông báo cho họ rằng nội dung đã bị xóa. TVHD cũng cung cấp cho họ thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ email của bạn và tên chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại và/hoặc chi tiết trong báo cáo của bạn.

Nếu người đăng nội dung đó cho rằng không nên xóa nội dung, họ có thể liên hệ trực tiếp với bạn để cố gắng giải quyết vấn đề.

6. TVHD xử lý thông báo khiếu nại theo theo quy định của Pháp Luật Việt Nam như thế nào?

TVHD tuân thủ các quy trình thông báo và gỡ bỏ được quy định trong quy định xử phạt quyền tác giả, quyền liên quan của Pháp luật Việt Nam

Nếu nội dung của bạn bị gỡ bỏ theo quy định, bạn sẽ nhận được thông tin về cách gửi thông báo khiếu nại trong thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn. Bạn chỉ nên gửi thông báo khiếu nại nếu nội dung đã bị gỡ bỏ do nhầm lẫn hoặc xác định sai.

Khi nhận được thông báo khiếu nại có hiệu lực, chúng tôi sẽ chuyển tiếp khiếu nại đó cho bên báo cáo nội dung. Thông tin mà họ nhận được bao gồm thông tin liên hệ của bạn mà họ có thể sử dụng để liên hệ với bạn.

Nếu chúng tôi cung cấp thông báo khiếu nại của bạn cho bên báo cáo nội dung và họ không thông báo cho chúng tôi rằng họ đã đệ đơn kiện nhằm xin lệnh của tòa án để gỡ nội dung xuống, chúng tôi sẽ khôi phục hoặc ngừng vô hiệu hóa nội dung đủ điều kiện theo đủ điều kiện của pháp luật. Quá trình này có thể mất tối đa 14 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng ít khi chúng tôi không thể khôi phục nội dung do các hạn chế về kỹ thuật. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cập nhật cho biết bạn có thể đăng lại nội dung đó nếu muốn.