Chính sách này được viết bằng Tiếng Việt (VN). Trong phạm vi bất kỳ phiên bản dịch nào của chính sách này mâu thuẫn với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực nhất.

Ngày sửa đổi gần đây nhất: Ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tuyên bố về quyền và trách nhiệm


Tuyên bố về quyền và trách nhiệm này ("Tuyên bố", "Điều khoản" hoặc "SRR") bắt nguồn từ Nguyên tắc của Thư Viện Hướng Dẫn và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng và những người khác tương tác với Thư Viện Hướng Dẫn cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn" hoặc "Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn, bạn đồng ý với Tuyên bố này, đôi khi được cập nhật theo Mục 13 dưới đây. Ngoài ra, bạn sẽ thấy các tài nguyên ở cuối tài liệu này giúp bạn hiểu cách hoạt động của Thư Viện Hướng Dẫn.

Vì Thư Viện Hướng Dẫn cung cấp nhiều loại Dịch vụ nên chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho tương tác của bạn với một ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nếu các điều khoản bổ sung đó xung đột với SRR này, các điều khoản bổ sung liên quan đến ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ chi phối việc sử dụng ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó của bạn khi có xung đột.

 1. Quyền riêng tư

  Chính sách dữ liệu của mình nhằm tiết lộ những thông tin quan trọng về cách bạn có thể sử dụng Thư Viện Hướng Dẫn để chia sẻ với người khác cũng như cách chúng tôi thu thập và có thể sử dụng nội dung, thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách dữ liệu và sử dụng chính sách này để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt. 
   
 2. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn

  Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng lên Thư Viện Hướng Dẫn. Ngoài ra:
  1. Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về Thư Viện Hướng Dẫn nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải trả thù lao cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi và đề xuất đó).
  2. Khi bạn đăng nội dung hoặc thông tin, điều đó nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người không sử dụng Thư Viện Hướng Dẫn truy cập, sử dụng và liên kết thông tin đó với bạn (ví dụ: tên và ảnh đại diện của bạn).
  3. Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như dọn sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
  4. Đối với nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Thư Viện Hướng Dẫn (Giấy phép IP). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa nội dung đó.
 3. An toàn

  Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giữ cho Thư Viện Hướng Dẫn an toàn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ Thư Viện Hướng Dẫn an toàn với các cam kết sau từ phía bạn:
  1. Bạn sẽ không đăng các thông tin thương mại trái phép (như spam) lên Thư Viện Hướng Dẫn.
  2. Bạn sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng hoặc truy cập vào Thư Viện Hướng Dẫn bằng các phương thức được tự động hóa (như trình khai thác địa chỉ email, rô-bốt, gián điệp hoặc trình thu thập) mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
  3. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên Thư Viện Hướng Dẫn.
  4. Bạn sẽ không tải lên vi-rút hoặc mã độc hại khác.
  5. Bạn sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
  6. Bạn sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
  7. Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực hay nội dung quá mức bạo lực.
  8. Bạn sẽ không đăng tải nội dung có chứa nội dung liên quan đến rượu, hẹn hò hay nội dung người lớn khác (bao gồm quảng cáo) mà không có các giới hạn độ tuổi phù hợp.
  9. Bạn sẽ không dùng Thư Viện Hướng Dẫn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
  10. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu hóa, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của Thư Viện Hướng Dẫn, chẳng hạn như phủ nhận tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của Thư Viện Hướng Dẫn.
  11. Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.
 4. Đăng ký và bảo mật tài khoản

  Người dùng Thư Viện Hướng Dẫn cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
  1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên Thư Viện Hướng Dẫn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
  2. Bạn sẽ không tạo nhiều tài khoản cá nhân.
  3. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
  4. Bạn sẽ không dùng Thư Viện Hướng Dẫn nếu bạn dưới 13 tuổi.
  5. Bạn sẽ không dùng Thư Viện Hướng Dẫn nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
  6. Bạn sẽ giữ thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
  7. Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu (hoặc mã PIN hỗ trợ bí mật của mình), không cho bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản.
  8. Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
  9. Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự cho tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên hoặc mã đó nếu chúng tôi cho là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).
 5. Bảo vệ quyền của người khác

  Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.
  1. Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên Thư Viện Hướng Dẫn xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
  2. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên Thư Viện Hướng Dẫn nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
  3. Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để giúp bạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  4. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.
  5. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp.
  6. Bạn sẽ không sử dụng bản quyền hoặc Nhãn hiệu thương mại của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn trừ khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
  7. Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải Thư Viện Hướng Dẫn) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
  8. Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên Thư Viện Hướng Dẫn.
  9. Bạn sẽ không gửi lời mời qua email đến đối tượng không phải người dùng mà không được sự chấp thuận của họ. Thư Viện Hướng Dẫn cung cấp các công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gửi email.
 6. Thanh toán

  Nếu bạn thanh toán trên Thư Viện Hướng Dẫn, bạn đồng ý với Điều khoản thanh toán của chúng tôi trừ khi có điều khoản khác áp dụng.
 7. Giới thiệu về quảng cáo và nội dung thương mại khác do Thư Viện Hướng Dẫn cung cấp hoặc nâng cao

  Mục tiêu của chúng tôi là phân phối quảng cáo và nội dung thương mại hoặc được tài trợ khác có giá trị cho người dùng và nhà quảng cáo. Để giúp chúng tôi thực hiện được mục tiêu đó, bạn đồng ý với nội dung sau:
  1. Bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên, ảnh đại diện, nội dung và thông tin liên quan đến nội dung thương mại, được tài trợ hoặc có liên quan (như thương hiệu mà bạn thích) do chúng tôi cung cấp hoặc nâng cao. Điều này nghĩa là, chẳng hạn, bạn cho phép một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thanh toán cho chúng tôi để hiển thị tên và/hoặc ảnh đại diện của bạn với nội dung hoặc thông tin của bạn, mà không phải trả thù lao cho bạn. Nếu bạn đã chọn một đối tượng cụ thể cho nội dung hoặc thông tin của mình, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn khi sử dụng thông tin đó.
  2. Chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc thông tin của bạn cho các nhà quảng cáo mà không được sự chấp thuận của bạn.
  3. Bạn hiểu rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng xác định được các dịch vụ và hoạt động giao tiếp trả tiền như vậy.
 8. Điều khoản đặc biệt áp dụng cho các nhà quảng cáo 

  Nếu bạn sử dụng hoạt động hoặc nội dung quảng cáo, thương mại hay được tài trợ khác có trên Thư Viện Hướng Dẫn hoặc mạng nhà xuất bản của chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 9. Sửa đổi

  1. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại, bình luận về những điều khoản được sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  2. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách, nguyên tắc hoặc điều khoản khác được tham chiếu trong Tuyên bố này hoặc được kết hợp với Tuyên bố này, chúng tôi có thể thông báo trên Trang kiểm soát trang web.
  3. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn sau khi có thông báo thay đổi điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc sửa đổi của chúng tôi.
 10. Chấm dứt

  Nếu bạn vi phạm nghĩa mặt chữ hoặc tinh thần của Tuyên bố này hoặc gây ra rủi ro hay các vấn đề pháp lý tiềm ẩn cho chúng tôi theo một cách khác, chúng tôi có thể dừng cung cấp tất cả hoặc một phần Thư Viện Hướng Dẫn cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trong lần tới khi bạn truy cập vào tài khoản của mình. Trong tất cả các trường hợp như vậy, Tuyên bố này sẽ chấm dứt nhưng các điều khoản sau vẫn áp dụng: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 và 14-18. 
 11. Tranh chấp

  1. Bạn sẽ chỉ giải quyết mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp (khiếu nại) mà bạn có với chúng tôi, nảy sinh từ hay liên quan tới Tuyên bố này hoặc Thư Viện Hướng Dẫn ở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận và bạn đồng ý tuân thủ phán quyết cá nhân của những tòa án này vì mục đích kiện tụng liên quan tới tất cả các khiếu nại đó. Luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ điều chỉnh Tuyên bố này cũng như mọi khiếu nại có thể nảy sinh giữa bạn và chúng tôi, bất kể xung đột của các quy định luật pháp.
  2. Nếu ai đó khiếu nại chúng tôi về hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên Thư Viện Hướng Dẫn, bạn phải bảo đảm và tránh cho chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí ở bất kỳ hình thức nào (bao gồm lệ phí và phí tổn pháp lý hợp lý) liên quan đến khiếu nại đó. Mặc dù chúng tôi có quy định về ứng xử của người dùng nhưng chúng tôi không kiểm soát hoặc hướng dẫn hành động của người dùng trên Thư Viện Hướng Dẫn và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin người dùng truyền hoặc chia sẻ trên Thư Viện Hướng Dẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin có tính xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp nào hoặc có thể gây phản đối theo một cách khác mà bạn có thể gặp trên Thư Viện Hướng Dẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng Thư Viện Hướng Dẫn nào.
  3. CHÚNG TÔI CỐ GẮNG ĐẢM BẢO TÍNH CẬP NHẬT, KHÔNG CÓ SAI SÓT VÀ AN TOÀN CHO THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN, NHƯNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN THEO NGUYÊN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN SẼ LUÔN AN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HAY THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ HOẶC THIẾU SÓT. THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA VÀ CHÚNG TÔI, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI NÀO, ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT, NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO TỚI MỌI KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA ĐÓ. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ MỌI TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN KHÁC NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI TUYÊN BỐ NÀY HAY THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN, CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA CHÚNG TÔI NẢY SINH TỪ TUYÊN BỐ NÀY HOẶC TỪ THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRONG MƯỜI HAI THÁNG QUA. LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HAY HỆ QUẢ, DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN SẼ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.
 12. Quy định đặc biệt áp dụng cho người dùng bên ngoài Việt Nam

  Chúng tôi nỗ lực tạo một cộng đồng toàn cầu với các tiêu chuẩn nhất quán cho tất cả mọi người nhưng chúng tôi cũng tôn trọng luật pháp địa phương. Các điều khoản sau áp dụng cho người dùng và các đối tượng không phải người dùng có tương tác với Thư Viện Hướng Dẫn bên ngoài Việt Nam:
  1. Bạn chấp thuận để dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đi và xử lý tại Việt Nam.
  2. Nếu bạn ở quốc gia mà Việt Nam cấm vận hoặc nằm trong danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Việt Nam, bạn sẽ không tham gia vào các hoạt động thương mại trên Thư Viện Hướng Dẫn (chẳng hạn như quảng cáo hoặc thanh toán). Bạn sẽ không dùng Thư Viện Hướng Dẫn nếu bạn bị cấm nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có nguồn gốc từ Việt Nam.
 13. Định nghĩa

  1. "Thư Viện Hướng Dẫn" hoặc "Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn" có nghĩa là các tính năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm thông qua (a) trang web của chúng tôi tại www.thuvienhuongdan.com và mọi trang web khác mang nhãn hiệu hoặc đồng nhãn hiệu Thư Viện Hướng Dẫn (bao gồm các miền phụ, phiên bản quốc tế, công cụ và phiên bản di động; (b) Nền tảng của chúng tôi; (c) các plugin xã hội như nút Lưu, các nội dung tương tự khác và (d) các phương tiện truyền thông khác, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm (như thanh công cụ), thiết bị hoặc mạng đang tồn tại hoặc được phát triển sau. Thư Viện Hướng Dẫn bảo lưu quyền chỉ định, theo quyết định riêng của mình, rằng một số thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi do các điều khoản riêng điều chỉnh và không phải SRR này.
  2. "Thông tin" nghĩa là các dữ kiện và thông tin khác về bạn, bao gồm các hành động mà người dùng và các đối tượng không phải người dùng có tương tác với Thư Viện Hướng Dẫn thực hiện.
  3. "Nội dung" nghĩa là bất cứ thứ gì mà bạn hoặc người dùng khác đăng, cung cấp hoặc chia sẻ bằng Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn.
  4. "Đăng" có nghĩa là đăng lên Thư Viện Hướng Dẫn hoặc cung cấp theo một cách khác qua Thư Viện Hướng Dẫn.
  5. "Sử dụng" nghĩa là sử dụng, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi, dịch và tạo bài viết.
 14. Khác

  1. Tuyên bố này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về Thư Viện Hướng Dẫn và thay thế mọi thỏa thuận trước đó.
  2. Nếu bất kỳ phần nào của Tuyên bố này được nhận thấy là không thể thi hành được, phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.
  3. Nếu chúng tôi không thể thực thi bất kỳ phần nào của Tuyên bố này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ.
  4. Mọi sửa đổi hoặc khước từ của Tuyên bố này phải được thực hiện bằng văn bản và được chúng tôi ký.
  5. Bạn sẽ không chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Tuyên bố này cho bất kỳ ai khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
  6. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Tuyên bố này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
  7. Không điều nào trong Tuyên bố này có thể ngăn chúng tôi tuân thủ pháp luật.
  8. Tuyên bố này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba.
  9. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.
  10. Bạn sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành khi sử dụng hoặc truy cập vào Thư Viện Hướng Dẫn.


Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của Thư Viện Hướng Dẫn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng nội dung, thông tin đó theo Chính sách dữ liệu đôi khi được sửa đổi. Bạn cũng có thể muốn xem lại các tài liệu sau, trong đó cung cấp thông tin bổ sung về việc sử dụng Thư Viện Hướng Dẫn của bạn:

 • Điều khoản thanh toán: Những điều khoản bổ sung này áp dụng cho tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Thư Viện Hướng Dẫn trừ khi có điều khoản khác áp dụng.
 • Chính sách quảng cáo: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho các quảng cáo được đặt trên Thư Viện Hướng Dẫn.
 • Nguyên tắc quảng cáo: Các nguyên tắc này nêu rõ các chính sách áp dụng nếu bạn tổ chức cuộc thi, cá cược và các kiểu quảng cáo khác trên Thư Viện Hướng Dẫn.
 • Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Tiêu chuẩn cộng đồng: Các nguyên tắc này nêu rõ mong muốn của chúng tôi về nội dung bạn đăng lên Thư Viện Hướng Dẫn và hoạt động của bạn trên Thư Viện Hướng Dẫn.