Công Nghệ

 Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) 2019-05-03 63

Hàng đợi ưu tiên PQ là cấu trúc dữ liệu lưu trữ các phần tử cùng với độ ưu tiên của nó và khi lấy phần tử ra khỏi hàng…

     Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng 2018-06-03 87

    Để in ấn thành phẩm, chúng ta cần biết chính xác kích thước của từng loại giấy ứng dụng cho việc thiết kế và in ấn. Hôm nay, mình xin…