Công Nghệ

 Cách khắc phục lỗi tai nghe Bluetooth JBL bị treo đèn hoặc không nghe được âm thanh Stereo trong 30 giây Cách khắc phục lỗi tai nghe Bluetooth JBL bị treo đèn hoặc không nghe được âm thanh Stereo trong 30 giây 2020-06-11 0

Bạn đang dùng tai nghe Bluetooth JBL và một ngày đẹp trời, cái tai nghe của bạn sẽ bị treo đèn hoặc không nghe được nhạc mà chỉ cho kết…

 Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) 2019-05-03 63

Hàng đợi ưu tiên PQ là cấu trúc dữ liệu lưu trữ các phần tử cùng với độ ưu tiên của nó và khi lấy phần tử ra khỏi hàng…

     Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng 2018-06-03 87

    Để in ấn thành phẩm, chúng ta cần biết chính xác kích thước của từng loại giấy ứng dụng cho việc thiết kế và in ấn. Hôm nay, mình xin…