Tài liệu & Giáo dục

 Dược lý của Acetylcysteine và Diazepam Dược lý của Acetylcysteine và Diazepam 2019-03-12 20

Tác dụng: Tiêu nhầy giúp đờm dễ bị đẩy ra ngoài. Giải độc Paracetamol. Chỉ định: Các bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như: Viêm phế quản cấp…

 Bài tập tổng hợp về các thì trong tiếng Anh (Phần 2) Bài tập tổng hợp về các thì trong tiếng Anh (Phần 2) 2019-03-09 62

Bài tập tổng hợp về các thì trong tiếng Anh: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ…