Thiết bị & Phần cứng

 6 cách tản nhiệt tốt cho laptop 6 cách tản nhiệt tốt cho laptop 2018-06-04 104

Đa phần các bạn nếu được đặt câu hỏi: “Nếu chọn mua giữa PC (máy tính bàn) và laptop. Bạn sẽ mua loại nào?” Hơn 70% đã trả lời là…

 10 tổ hợp phím trên PC 10 tổ hợp phím trên PC 2018-05-29 167

Việc sử dụng tổ hợp phím có thể làm tăng đáng kể năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại và giúp bạn tập trung. Ví dụ:…