Thiết bị & Phần cứng

 6 cách tản nhiệt tốt cho laptop 6 cách tản nhiệt tốt cho laptop 2018-06-04 55

Đa phần các bạn nếu được đặt câu hỏi: “Nếu chọn mua giữa PC (máy tính bàn) và laptop. Bạn sẽ mua loại nào?” Hơn 70% đã trả lời là…

 10 tổ hợp phím trên PC 10 tổ hợp phím trên PC 2018-05-29 69

Việc sử dụng tổ hợp phím có thể làm tăng đáng kể năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại và giúp bạn tập trung. Ví dụ:…