Tìm hiểu Router

Router

Router hoạt động ở tầng 3.

Kết nối nhiều mạng máy tính với nhau.

Chức năng

 • Thực hiện các giao thức định tuyến.

 • Lựa chọn các đường đi tốt nhất đến đích.

 • chuyển gói tin qua các cổng.

router

Router kiểm tra gói tin, xác định địa chỉ đích và lựa chọn con đường tốt nhất đi đến đích.

Router hiện tay được nhiều hãng sản xuất như: Cisco, Juniper, Redback,Dlink, Linksys…

Thành phần của router bao gồm:

+CPU: Thực thi các chỉ thị của hệ điều hành

-> Khởi động hệ thống

-> Điều khiển các cổng giao tiếp mạng

-> Có thể nhiều CPU đối với các router lớn

 • RAM (Random Access Memory)

-> Hệ điều hành được nạp lên Ram để chạy.

-> Lưu trữ bản copy của file cấu hình đang thực hiện

-> Lưu trữ bản định tuyến (routing table)

-> Bị mất dữ liệu khi mất điện

 • Flash

-> Lưu toàn bộ phần mềm hệ điều hành (ISO)

-> Một số router có thể chạy iOS trực tiếp trên flash

 • ROM (read only memory)

-> Lưu đoạn mã của chương trình kiểm tra khi khởi động ( chương trình bootstrap)

-> Kiểm tra phần cứng của router khi khởi động.

-> Nội dung trong ROM không thể xóa được, chỉ có thể nâng cấp.

 • NVRAM ( Non-volative Random-access Memory)

-> Sử dụng để lưu tập tin cấu hình

-> Không bị mất thông tin khi tắt điện.

 • Interface ( các cổng giao tiếp)

-> Nơi router giao tiếp với bên ngoài

-> Đối với các cổng nối với các mạng ngoài, mỗi cổng địa chỉ IP thuộc về một đường mạng riêng.

-> Một số loại cổng:

.Ethernet, FastEthernet: Nối với mạng LAN

.Serial: nối với mạng WAN

cách xem cấu hình router Cisco

cauhinh

Quá trình khởi động Bước 1: Chạy chương trình nạp trong bootrap (bootstrap chỉ là một tập lệnh để thực thi kiểm tra phần cứng và khởi động IOS) Bước 2: Tìm IOS. GIá trị phần khởi động trên thanh ghi cấu hình quyết định tìm IOS ở đâu (Flash, TFTP Sever) Bước 3: Tải hệ điều hành Bước 4: Tập tin cấu hình trong NVRAM được chép lên bộ nhớ chính và được thực thi từng dòng lệnh một. Bước 5: Tìm trong TFTP Sever nếu không tìm thấy trong NVRAM tập tin cấu hình. Chế độ làm việc Các chế độ giao tiếp dòng lệnh của router +User Exec: Cho phép một số câu lệnh dùng để xem trạng thái của router. Không thể thay đổi cấu hình router. +Privilege: Bao gồm tất cả các câu lệnh để cấu hình router +Setup: Nếu router không tìm thấy tập tin cấu hình sẽ vào chế độ này.

 • Rom: Nếu router không tìm thấy hệ điều hành, hay quá trình khởi động bị lỗi sẽ vào chế độ này. Các lệnh cấu hình cơ bản +Đặt tên cho router

Router (confif) #hostname HoChiMinh

HoChiMinh (config)#

 • Xem thông tin flash

Router #show flash

 • Xem thông tin version

Router# show version

 • Cấu hình cổng serial .Vào chế độ cấu hình toàn cục .vào mode interface .Gán địa chỉ IP và subner mask cho interface .Thiết lập tốc độ đồng hồ nếu đầu kết nối là DCE, bỏ qua bước này nếu đầu kết nối là DCE. .Bật interface

Router#configure terminal

//Xem tình trạng interface

Router(config)#interface serial 0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(confid-if)#ip address 200.1.23.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Cấu hình cổng Ethernet/FastEthernet

Router(config)# interface ethernet 0

Router(config-if) #ip address 200.1.4.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shutdown

Xem thông tin cấu hình IP các interface

Router#show ip interface brief

Xem thông tin cấu hình các thiết bị kết nối trực tiếp

Router#show cdp neighbors

RouterA#show cdp entry *

Chủ đề liên quan
Tìm hiểu Router

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay