Tổng hợp các phím tắt trong sublime text

Để tiếp tục tìm hiểu những tính năng tuyệt vời của Sublime text, trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phím tắt (shortcut) cần thiết giúp cho lập trình viên có thể thao tác nhanh hơn trên Sublime text.

Dưới đây là tổng hợp các phím tắt trong Sublime Text:

Ctrl + P Tìm và di chuyển đến file có trong folder của project
Ctrl + Shift + P Mở cửa sổ lệnh
Ctrl + G Tìm theo dòng
Ctrl + K + B đóng/ mở sidebar
Ctrl + R tìm hàm có trong file
Ctrl + N mở tab mới
Ctrl + Shift + N mở cửa sổ mới
Ctrl + ` đóng/ mở khung nhập lệnh console
Alt + chuyển đến tab thứ (ví dụ: Alt + 1 -> chuyển đến tab đầu tiên)
Ctrl + Tab Di chuyển qua lại giữa các Tab
Ctrl + Shift + T Mở tab đã đóng gần nhất
Ctrl + W đóng Tab hiện tại
 
Ctrl + Enter Thêm dòng phía dưới con trỏ
Ctrl + Shift + Enter Thêm dòng phía trên con trỏ
 
Ctrl + Shift + ↑ Đưa dòng hiện tại lên trên 1 dòng
Ctrl + Shift + ↓ Đưa dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng
 
Ctrl + X Cắt dòng hiện tại
 
Ctrl + L Bôi đen cả dòng hiện tại và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo
 
Ctrl + D Bôi đen từ đang được trỏ, tiếp tục nhấn Ctrl + D để chọn những từ giống như vậy
Ctrl + Shift + D Nhân đôi dòng hiện tại
 
Ctrl + M Đưa trỏ đến dấu đóng ngoặc gần nhất ( ví dụ trong câu lệnh if-else)
Ctrl + Shift + M Bôi đen toàn bộ nội dung trong cặp dấu ngoặc
 
Ctrl + K + K Xóa hết đến cuối dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
Ctrl + K + Backspace Xóa hết đến đầu dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
Ctrl + Shift + K Xóa toàn bộ dòng
 
Ctrl + ] Lùi dòng hiện tại vào trong 1 tab
Ctrl + [ Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab
 
Ctrl + F Tìm kiếm
Ctrl + H Thay thế
Ctrl + Shift + F Tìm trong các file đang mở
 
Ctrl + J nối dòng với dòng tiếp theo
 
Ctrl + Shift + [ đóng 1 đoạn code
Ctrl + Shift + ] mở 1 đoạn code
 
Ctrl + K + U Chuyển vùng chọn sang chữ in Hoa
Ctrl + K + L Chuyển vùng chọn sang chữ thường
 
Ctrl + T hoán đổi 2 ký tự đứng cạnh nhau
 
Alt + Shift + Chia màn hình thành cột ( max 4 cột)
Alt + Shift + 1 Trở về màn hình mặc định ( 1 cột)
Alt + Shift + 5 Chia màn hình thành 4 (2 x 2)
Alt + Shift + 8 Chia màn hình thành 2 dòng
Alt + Shift + 9 Chia màn hình thành 3 dòng
Ctrl + Chuyển đến cột/hàng thứ
 
Ctrl + F2 Đóng/Mở Bookmark
F2 Di chuyển đến Bookmark tiếp theo
Shift + F2 Di chuyển đến Bookmark phía trước
Ctrl + Shift + F2 Xóa tất cả các Bookmark

 

Cám ơn đã theo dõi!

kiss

Tổng hợp các phím tắt trong sublime text

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay